JCC Software gaat zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevens. In dit statement informeren wij u onder andere over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, waarom wij deze gegevens verwerken en hoe lang wij de gegevens bewaren. Wij handelen daarbij in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen.

 

Welke gegevens verwerken wij?

Welke gegevens wij van u verwerken, is afhankelijk van uw interactie met ons. De volgende gegevens van u kunnen door ons worden verzameld:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Internetbrowser en apparaattype

 

Doeleinden 

Wij verwerken persoonsgegevens voor onze bedrijfsvoering en om producten die we leveren en diensten die we verlenen te kunnen verbeteren. Bovendien gebruiken we persoonsgegevens voor de communicatie met onze klanten. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Sluiten en uitvoeren van overeenkomsten;
 • Servicedoeleinden zoals het beantwoorden van vragen en versturen van post;
 • Marketingdoeleinden zoals het versturen van nieuwsbrieven, analyseren van klikgedrag op websites en gebruik van applicaties.

 

Rechtsgrond voor de verwerking

Veelal verwerken wij persoonsgegevens met uw toestemming. Wanneer u contact met ons opneemt via onze website laat u zelf uw contactgegevens achter zodat wij contact met u kunnen opnemen. Bovendien verwerken wij gegevens wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. Denk hierbij aan het voldoen aan betalingsverplichtingen. Daarnaast hebben wij een gerechtvaardigd belang voor de verwerking van sommige persoonsgegevens. Denk aan verwerkingen die plaatsvinden binnen een klantrelatie.  

 

Wie ontvangen de gegevens?

Het grootste deel van de persoonsgegevens die wij tot onze beschikking hebben, zijn enkel toegankelijk voor onze medewerkers. Enkele onderdelen van ons bedrijf zijn gevestigd in het buitenland, maar nooit zullen persoonsgegevens overgeheveld worden naar het buitenland.

Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die JCC Software tegenover u is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

 

Bewaartermijn

Persoonsgegevens die door ons verwerkt worden, zullen nooit langer dan noodzakelijk is voor onze bedrijfsvoering bewaard worden. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

 • Het kunnen uitvoeren van een overeenkomst. JCC Software verwerkt en bewaart de persoonsgegevens voor het bereiken van het uitvoeren van de overeenkomst(en). Wij bewaren deze gegevens zolang de klant een contract met JCC Software heeft. Nadat een contract niet meer geldig is, worden om administratieve redenen en wettelijke voorschriften, de gegevens nog 7 jaar bewaard in een (digitaal) archief.
 • Het kunnen uitvoeren van direct marketing activiteiten. JCC Software verwerkt en bewaart de persoonsgegevens voor het uitvoeren van direct marketing activiteiten. Wij bewaren deze gegevens zolang de klant een contract met JCC Software heeft of zich vrijwillig heeft aangemeld via een opt-in functionaliteit. Nadat een contract niet meer geldig is, worden de gegevens nog 7 jaar bewaard in onze (digitale) archief. Indien er geen contract aanwezig was, worden de gegevens, na uitschrijving direct bij JCC Software verwijderd.

 

Uw rechten

U heeft te allen tijde recht op inzage van de persoonsgegevens die wij van u beheren. Bovendien heeft u het recht op correctie van uw persoonsgegevens. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verwerken van uw gegevens, uw verleende toestemming intrekken en u kunt ons verzoeken al uw gegevens over te dragen. En tot slot kunt u ons natuurlijk vragen om al uw gegevens te verwijderen. Binnen vier weken zullen wij voldoen aan uw verzoek. Voorwaarden en uitzonderingen voor deze rechten kunt u vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.hulpbijprivacy.nl)

 

Gebruik cookies

Wij maken gebruik van cookies (kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen). Via cookies kunnen gegevens opgeslagen of geraadpleegd worden, waardoor wij u bij een later bezoek kunnen herkennen.  Hierdoor kunnen wij onze diensten verbeteren en websites beter laten functioneren. U heeft de mogelijkheid om via tools of webbakens cookies en andere vergelijkbare technologieën te blokkeren of verwijderen.

De door JCC Software gebruikte cookies zijn in verschillende categorieën in te delen, zoals hieronder wordt toegelicht.

 

Functionele cookies

Deze categorie cookies is nodig om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt. Deze cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat informatie van één pagina wordt meegenomen naar de volgende. Zo hoeft u niet iedere keer dezelfde informatie in te vullen. Ook zorgen deze cookies ervoor dat bepaalde voorkeursinstellingen die u heeft aangegeven voor het gebruik van een website van JCC Software (zoals de grootte van de tekst) worden onthouden bij een toekomstig gebruik van de websites. Voor het gebruik van deze cookies is uw voorafgaande toestemming niet nodig.

 

Analytische cookies

Deze cookies zijn nodig om onze websites permanent zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de wensen van onze gebruikers door geanonimiseerd vast te stellen hoe gebruikers onze websites gebruiken. Gezien de geringe impact van deze cookies op uw privacy, is voor het gebruik van deze cookies geen toestemming vereist. Deze analytische cookies omvatten ook cookies die door derden ten behoeve van JCC Software worden geplaatst en uitgelezen, zoals Google Analytics.

 

Privacy wetgeving en Analytics

Zoals hieronder beschreven in de officiële verklaring die Google Analytics gebruikers op hun website moeten plaatsen maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen.

Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.

 

IP adressen worden gemaskeerd en gegevens niet gedeeld

Het cookie van Google Analytics is een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie officieel eigendom is van JCC Software en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. JCC Software heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van JCC Software geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het Analytics cookie van JCC Software een niet-privacy gevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van klantenportaal.jccsoftware.nl te kunnen waarborgen. Het Analytics cookie blijft 50 maanden geldig.

 

Opt-out

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

 

Google Analytics – verklaring van Google

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (JCC Software) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.