Het ideale recept voor patiëntgericht werken

De patiënt van nu is kritischer dan ooit. Bij zorginstellingen wil hij snel, goed en vriendelijk worden geholpen. Ziekenhuizen stellen zich daarom steeds nadrukkelijker op als dienstverleners en richten hun processen in volgens de logica van de patiënt. Dat vraagt uiteraard om medewerkers die er de vereiste invulling aan kunnen geven.

Maar ook een goed functionerende informatievoorziening is onontbeerlijk om effectief wachtrijen te beheersen, medewerkers in te plannen en uw patiënten te informeren. 

Met JCC-Klantbegeleiding (voorheen G-BOS) levert JCC Software een concrete bijdrage aan het verbeteren van vraaggerichte dienstverlening en het verhogen van uw patiënttevredenheid. JCC-Klantgeleiding is een gebruiksvriendelijk patiëntgeleidingssysteem voor zorginstellingen dat patiënten begeleidt door het hele proces vanaf het eerste contact tot en met de afhandeling. De software maakt het daarbij mogelijk om patiëntafspraken via telefoon, balie of e-loket in te plannen. JCC-Klantgeleiding genereert relevante statistische en managementinformatie over de bedrijfsprocessen waardoor inzicht wordt verkregen in de realisatie van kwaliteitsdoelstellingen.

U bent geïnteresseerd? Vraag dan onderstaand een geheel vrijblijvende demonstratie aan.
 

Demonstratie

Vraag demonstratie aan van JCC-klantbegeleidingCopyright 2017 © JCC Software B.V. Disclaimer